Novosti

Aktivno građanstvo u Valjevu i Beogradu: Građanske skupštine

Članak objavljen u časopisu „Studije Jugoistočne Evrope i crnomorskog regiona“

Konflikt, demokratija i demokratske inovacije

Aktivno građanstvo: Promovisanje i unapređivanje inovativnih demokratskih praksi Zapadnog Balkana

Demokratske inovacije u Evropi i bazične inicijative na Zapadnom Balkanu

Panel „Sporna politika, aktivizam i demokratske inovacije na Zapadnom Balkanu“ organizovan na konferenciji „Konflikt. Stabilnost. Demokratija?”

Prezentacija rezultata Jean Monnet Network-a u Stokholmu, na radionici „Angažovani ili ljuti građani? Političko učešće u postkomunističkoj Evropi“