Novosti

Revitalizacija demokratije kroz participativne demokratske inovacije Završna konferencija ACT.WB Žan Mone mreže

Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Participativni forumi – model aktivnijeg učešća građana u urbanističkom planiranju grada

Poziv za prijavu radova – Revitalizacija demokratije kroz participativne demokratske inovacije 

Aktivno građanstvo u Valjevu i Beogradu: Građanske skupštine

Članak objavljen u časopisu „Studije Jugoistočne Evrope i crnomorskog regiona“

Konflikt, demokratija i demokratske inovacije

Aktivno građanstvo: Promovisanje i unapređivanje inovativnih demokratskih praksi Zapadnog Balkana

1 2