Kolektiv Ministarstva prostora čvrsto brani poziciju da građani imaju i pravo i kapacitet da, ukoliko su opremljeni adekvatnim informacijama, oblikuju svoje komšiluke i svoj grad u zajedničkom interesu. U situaciji izuzetno niskog nivoa participacije u procedurama donošenja urbanističkih planova, uprkos nominalnoj javnosti ovih procesa, osim kritičke analize aktuelnih procedura, ovaj kolektiv radi i na razvoju modela koji participaciju čini aktivnijom i pristupačnijom građanima.

Participativni forumi su osmišljeni po uzoru na tzv. građanske skupštine koje predstavljaju  model ostvarivanja višeg nivoa demokratskog odlučivanja i uključivanja građana u političke odluke koje se direktno tiču njihovih života, odnosno bave se pitanjima od javnog značaja. Građanske skupštine, deliberativni forumi, forumi zajednica, mini javnosti sve su nazivi sličnih formata koji se realizuju u različitim zemljama, bilo da se radi o institucionalizovanim ili neformalnim mehanizmima.

Kolektiv Ministarstvo prostora, inspirisan praksom građanskih skupština i iskustvom učešća u građanskim skupštinama u organizaciji IFDT-a, želeo je da pokuša da sličan model uspostavi i u oblasti urbanističkog planiranja. Participativni forumi u tom smislu predstavljaju pokušaj da se obezbedi siguran prostor za diskusiju između različitih aktera koji koriste, planiraju i upravljaju jednom teritorijom – stanovnici nekog dela grada, urbanisti, stručnjaci, lokalne građanske inicijative, donosioci odluka. Njihova iskustva i znanja proizvode različite uvide, ponekad i suprotstavljene, u vezi sa određenim prostorom, te je kroz participativne forume težnja usmerena ka zajedničkom pronalaženju rešenja koja najviše odgovaraju lokalnoj zajednici odnosno javnom interesu građana i građanki.

U periodu od novembra 2021. do aprila 2022. godine, realizovano je ukupno četiri foruma. U cilju razvoja metodologije ovog modela, eksperimentalni forumi su održani u različitim fazama razvoja plana (pre ranog javnog uvida, u periodu između ranog javnog uvida i očekivanog javnog uvida, kao i tokom javnog uvida); sa aktivnim građanima, ali i slučajnim uzorkom građana; i sa fokusom na planove različitog nivoa – plan detaljne regulacije, generalni urbanistički plan i plan generalne regulacije.