Dvodnevna radionica održana je na Univerzitetu u Torinu, Italija, 14. i 15. marta 2019. Druga radionica bila je fokusirana na upravljanje sukobom u javnim politikama i demokratskim inovacijama kao alternativnim metodama rešavanja sporova. Sastojao se od dve sesije. Prvo zasedanje bilo je posvećeno odnosima između konflikta, predstavničke demokratije i javnih politika, sa posebnim fokusom na Zapadni Balkan. Sednica je završena simulacijom i kolektivnim testom konačnog rezultata jednog evropskog projekta: ENLARGE CYOA Bool o kolaborativnom upravljanju održivom energijom. Druga sesija, otvorena za javnost, sastojala se od okruglog stola sa partnerima projekta i četiri stručnjaka za aktivno građanstvo, javno učešće i demokratske inovacije. Druga diskusija bila je fokusirana na specifična iskustva izgradnje zajednice na Zapadnom Balkanu, potencijale i prepreke različitih demokratskih inovacija, poput participativnog budžetiranja, načine eksperimentisanja sa obrazovnim programima o deliberativnom pristupu i obrazloženju i mehanizmima javnih rasprava.