Laboratorija javnih politika (LaPo) je istraživački centar Univerziteta u Torinu, Odeljenje za kulture, politiku i društvo. LaPo je most između akademske snage, javne uprave i građana, koji radi na analizi i evaluaciji javnih politika sa fokusom na primenu demokratskog modela inovacija/deliberativne demokratije. Fokus laboratorije je da proceni prednosti, mane i nedostatke demokratskih inovacija. LaPo koordinira masterom javnih politika i administracije posebno usmerenom na studente, stručnjake i državne službenike s ciljem da im pruži sveobuhvatno znanje o demokratskim inovacijskim procesima.