Centar za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu je interdisciplinarna i multifakultetska ustanova za istraživanje i obrazovanje, osnovana sa ciljem da obezbedi prostor za bogate nastavne i istraživačke aktivnosti na univerzitetu sa Jugoistčnom Evropom i promoviše interdisciplinarnu saradnju. Centar ima veliku mrežu akademske saradnje koja uključuje univerzitete, istraživačke institucije i civilno društvo u Evropi, na Zapadnom Balkanu i u Turskoj i rukovodio je ili učestvovao u različitim brojevima međunarodnih istraživačkih projekata.