Центарот за студии на Југоисточна Европа (CSEES) при Универзитетот во Грац е интердисциплинарна и меѓу-факултетска институција за истражување и образование, основана со цел да обезбеди простор за богати наставни и истражувачки активности на Универзитетот во и со Југоисточна Европа, како и да промовира интердисциплинарна соработка. Центарот има голема мрежа на академска соработка, вклучително универзитети, истражувачки институции и организации на цивилното општество во Европа, на Западниот Балкан и во Турција а има водено или учествувано во голем број меѓународни истражувачки проекти.