Членовите на мрежата Јелена Васиљевиќ, Газела Пудар Драшко и Ирена Фикет ќе ги презентираат нивниот труд „Двигателите на активизмот во социјалните движења во Србија“ на претстоечката  работилница  „Ангажирани и разлутени граѓани? Политичката партиципација во посткомунистичка Европа“ која ќе се оддржи при Универзитетот Содертотн во Стокхолм, на 17-18 октомври 2018 год.

Во работилницата ќе се обрне посебно внимание врз новите форми на граѓанската партиципација и ќе се обиде да даде одговор на неколку важни прашања: кој партиципира? Што ги тера луѓето да учествуваат (во еден или различни модалитети на партиципација? Кои се консеквенците од ваквите модалитети на партципација за поединците и општеството?

Повеќе информации за настанот овде.