Vodeća organizacija u ovoj mreži je Institut za filozofiju i društvenu teoriju u bliskoj saradnji sa Fakultetom političkih nauka. Obe organizacije su povezane sa Univerzitetom u Beogradu. Institut za filozofiju i društvenu teoriju bavi se sistematskim i dugoročnim istraživanjima u oblastima filozofije i društvene teorije. Dok je posvećen interdisciplinarnim istraživanjima, misija Instituta je da razvije teorijsko i praktično znanje o globalnim i lokalnim problemima. Istraživački saradnici Instituta takođe su zaposleni kao predavači na humanističkim odeljenjima na univerzitetima u Srbiji i regionu. Fakultet političkih nauka fokusira se na istraživanje i podučavanje u polju političkih nauka, međunarodnih odnosa, studija novinarstva i komunikacije, te socijalne politike i socijalnog rada. Javna misija fakulteta je da podigne kvalitet savremenih političkih debata i oblikuje glavna politička dešavanja u regionu.