Водечка организација во оваа мрежа е Институтот за филозофија и општествена теорија во тесна соработка со Факултетот за политички науки. Двете организации се под капата на Универзитетот во Белград. Институтот за филозофија и општествена теорија се занимава со систематско и долгорочно истражување во областа на филозофијата и општествената теорија. Институцијата е посветена на интердисциплинарно истражување, а мисијата на Институтот е понатамошно теоретско и практично запознавање со глобалните и локалните проблеми. Истражувачите и соработниците на Институтот се вработени како наставници на одделите за општествените науки на универзитетите во Србија и регионот. Факултетот за политички науки се фокусира на истражување и настава од областа на политичките науки, меѓународните односи, новинарството и студиите за комуникација, социјалната политика и социјалната работа. Јавната мисија на Факултетот е да го подигне квалитетот на современите политички дебати и да ги обликува главните политички случувања во регионот.