Beogradski fond za političku izuzetnost je nevladina i neprofitna organizacija, članica Mreže škola političkih studija koje rade pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. Beogradski fond za političku izuzetnost doprinosi mirnoj, demokratskoj transformaciji i evropskoj integraciji celog regiona jugoistočne Evrope, pružajući naprednu političku edukaciju, promovišući i umrežavajući lidere promene i mišljenja, radeći na dijalogu svih relevantnih aktera i izgrađujući njihov kapacitet za odgovorno učešće u političkom životu. U proteklih nekoliko godina,  Beogradski fond za političku izuzetnost je pomogao u sprovođenju participativnog budžetiranja u 15 od 17 gradova u Srbiji. Sve aktivnosti su sprovedene u uskoj saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, medijima i gradskim vlastima.