Вести

Активни граѓани во Белград и Ваљево: Граѓански собранија

Презентација на резултатите од Жан Моне мрежата во Стокхолм, на работилницата „Ангажирани и разлутени граѓани? Политичката партиципација во посткомунистичка Европа“

Организиран е панелот „Спорни политики, активизам и демократски иновации во Западниот Балкан“ во рамки на конференцијата „Конфликт, стабилност и демократија?“

Објавен е научен труд во списанието „Студии за Југоисточна Европа и Црноморскиот регион“

Демократски иновации во Европа и локални иницијативи на Западниот Балкан

Active Citizenship: Promoting and Advancing Innovative Democratic Practices in the Western Balkans

Конфликти, демократија и демократски иновации