Dr Zoran Ilievski je vanredni profesor političkih nauka i šef odseka za politologiju Pravnog fakulteta na Univerzitetu svetog Ćirila i Metodija u Skoplju. Od 2009. godine radi i kao spoljni savetnik predsednika Republike Makedonije, koordinator Saveta za spoljne odnose predsednika i programski direktor Međunarodne škole mladih lidera pod pokroviteljstvom makedonskog predsednika. Radio je na brojnim istraživačkim projektima sa Univerzitetom u Gracu, LSE, Evropskom akademijom u Bolcanu i Univerzitetom u Cirihu, ali je i vodio brojne istraživačke i nastavne projekte u okviru TEMPUS-a, FP6, FP7 i švajcarskog SCOPES programa. Od 2008. godine bio je pomoćnik koordinatora, a kasnije koordinator dva projekta TEMPUS-a. Inicijalnim projektom uspostavljen je prvi master program u zemlji o institucijama i politikama Evropske unije koji se predaje na engleskom jeziku, dok je drugi osnovao prvi zajednički program studija u zemlji, zajedno sa Univerzitetima u Gracu, Zagrebu i Beogradu, fokusirajući se na studije jugoistočne Evrope.