Stefania Ravazzi ima doktorat političkih nauka i njena područja istraživanja uključuju: modele upravljanja u EU, javna politika, učešće javnosti, deliberativna demokratija i lokalna uprava (demokratske inovacije) u Evropi. Poseduje predavačko iskustvo, istraživačko iskustvo, iskustvo u mentorstvu na doktorskim i master radovima, iskustvo u upravljanju međunarodnim projektima. Ima iskustvo u radu sa civilnim i političkim sektorima. Trenutno je zamenik direktora Laboratorije javnih politika (Unito), direktor Istraživačkog centra za temelje i civilno društvo (Unito), član stalnih grupa: ‘Demokratske inovacije’, ‘Lokalna uprava i politika’ i ‘Teoretske perspektive u analizi politike’ Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja i član je stalnih grupa ‘Politička nauka i javna politika’, ‘Društveni pokreti i politička participacija’ i ‘Regionalne studije i lokalne politike’ italijanskog Udruženja političkih nauka.