Sead Turčalo je docent i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gde je i doktorirao iz bezbednosti. Istražuje pitanja izgradnje države i međunarodne bezbednosti. Kao koordinator nekoliko međunarodnih projekata, poseduje značajno iskustvo u upravljanju projektima i usko sarađuje sa predstavnicima političkih studija u regionu. Objavio je 5 knjiga, brojne članke u domaćim i međunarodnim časopisima. Urednik je Sarajevo Social Science Review-a.