Nedžma Džananović je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, specijalizovanom za oblast evropskih integracija. Vođa je zajedničkog master programa iz političkih nauka (evropskih studija) Fakulteta političkih nauka (Univerziteta u Sarajevu) i Fakulteta za društvene nauke u Ljubljani. Autorka je knjige Status pojedinca u postnacionalnim integracijama: Građanstvo EU i brojnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima u kojima piše o evropskim integracijama i populizmu.