Laura Cataldi ima doktorat politčkih nauka i njena područja istraživanja uključuju deliberativnu demokratiju i politike participacije, političke institucije i analizu javne politike, lokalnu upravu (demokratske inovacije) u Italiji (posebno u Pijemontu i Lombardiji) i šire. Sarađivala je sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim istraživačkim grupama, kao i sa javnim institucijama u cilju dizajniranja inovativnih demokratskih praksi, trendovskih procesa koji uključuju aktere i građane u donošenju odluka. Njeni najnoviji istraživački projekti fokusirani su na javni angažman i deliberativne procese o (ekološkim) konfliktnim politikama, urbanim participativnim politikama, industrijskoj politici u zapadnim zemljama i difuziji kvaziregulatorne politike. Ovo se posebno odnosi na participativno planiranje procesa u Pijemontu i drugim mestima u Italiji.