Jelena Vasiljević (doktorka socio-kulturne antropologije) je naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Fokus joj je na oblasti studija građanstva i političke i pravne antropologije. Njene istraživačke teme uključuju politiku solidarnosti, transformacije građanskog režima u postjugoslovenskim državama, afektivne i proživljene dimenzije građanstva na Zapadnom Balkanu, kao i debate o kulturi i pravima. Njeno poslednje istraživanje odnosi se na proučavanje političkih dimenzija solidarnosti, tačnije, na ispitivanje napetosti između pojmova građanstva i solidarnosti. Bila je istraživačica na Univerzitetu u Edinburgu i radila na projektu finansiranja ERC-a o transformaciji državljanstva u bivšim jugoslovenskim državama (CITSEE) i naučna saradnica je u Centru za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Objavila je monografiju Antropologija građanstva (na srpskom, 2016.), a njeni članci su se, između ostalih časopisa, našli u časopisima Nations and Nationalism i Citizenship Studies.