Ivan Damjanovski je docent na odseku za političke nauke Pravnog fakulteta na Univerzitetu svetog Ćirila i Metodija u Skoplju. Takođe je gostujući istraživač Centra za uporedne i međunarodne studije pri Švajcarskom saveznom tehnološkom institutu, Cirih. Osnivač je i istraživač u Institutu za demokratiju „Societas Civilis“ – Skoplje. Damjanovski sprovodi istraživanja u teoriji EU integracija, proširenju EU, političkoj teoriji, nacionalizmu i političkoj filozofiji. Ima veliko iskustvo u NVO sferi – član odbora i istraživač u Institutu za demokratiju „Societas Civilis“ – Skoplje (IDSCS).