Irena Fiket imenovana je za akademskog koordinatora za Jean Monnet Network. Istraživač je na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Poseduje relevantna istraživačka iskustva, predavačko iskustvo, mentorski rad na magistarskim tezama i iskustvo u upravljanju međunarodnim projektima. Sarađivala je sa civilnim i političkim sektorima. Članica je i osnivačica Stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja (European Consortium for Political Research – ECPR). Glavne teme istraživanja na kojima je radila tokom univerziteta u Firenci, Sijeni, Bolonji i Oslu kao postdoktorand, uključuju učešće građana, demokratske inovacije, deliberativnu demokratiju, evropski identitet, evropsku javnu sferu, evropsko visoko obrazovanje i zapadni Balkan. Održala je više od 30 prezentacija, seminara i javnih predavanja i objavila više od 10 recenziranih radova i poglavlja.