Gazela Pudar Draško (doktor sociologije) je naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Članica je Grupe za studije socijalnog angažmana. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu (sociologija) gde je proučavala odnos nacionalizma i intelektualnog angažmana. Aktivna je u istraživačkom području praktične politike i aktivnosti civilnog sektora u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Njeno poslednje istraživanje uključuje političku sociologiju, posebno istraživanje društvenog angažovanja. Piše uglavnom o intelektualnom angažmanu, društvenim pokretima i rodu.