Florian Bieber je profesor istorije i politike Jugoistočne Evrope i direktor Centra za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. Studirao je na Trinity College-u (SAD), Univerzitetu u Beču i Centralnoevropskom univerzitetu, a doktorirao iz političkih nauka na Univerzitetu u Beču. Između 2001. i 2006. radio je u Beogradu (Srbija) i Sarajevu (Bosna i Hercegovina) u Evropskom centru za pitanja manjina. Predavao je na Centralnoevropskom univerzitetu, Univerzitetu u Kentu, Cornell Univerzitetu, Univerzitetu u Bolonji i Univerzitetu u Sarajevu. Njegovo istraživačko interesovanje je politička i društvena transformacija Jugoistočne Evrope, uključujući pitanja demokratizacije, nacionalizma i manjinskih prava. Njegova istraživanja su objavljena u vodećim časopisima i doprineo je studijama politike, kao istraživač, ali i kao koordinator evropske mreže istraživača i analitičara politika na BiEPAG-u za Zapadni Balkan, kojim koordinira. Njegove analize o EU i zapadnom Balkanu objavljene su u Foreign Affairs, Neue Zurcher Zeitung, Frankfurter Rundschau, Die Presse, a pružio je i analize za vodeće evropske i regionalne medije, uključujući N1 TV, The Economist, Financial Times, Deutschlandfun, Nev Iork Times.