Daniela R. Piccio je doktorirala političke nauke na Evropskom univerzitetu u Firenci i njena istraživačka interesovanja uključuju uporednu politiku, političku zastupljenost, društvena kretanja i regulaciju stranaka (finansije). Ima veliko iskustvo u radu sa nacionalnim i međunarodnim istraživačkim grupama. Njeni najnoviji istraživački projekti fokusirali su se na modalitete kapitalizma i vrste demokratije, unutrašnju partijsku demokratiju u Italiji, re-konceptualizaciju partijske demokratije, partijske odgovore na društvena kretanja i dr. Takođe je radila za javne institucije u pogledu javnog finansiranja političkih stranaka, kao i na glasanju u vreme izbora za Evropski parlament u više navrata. Ima veliko predavačko iskustvo, istraživačko iskustvo, iskustvo u međunarodnim projektima kao i iskustvo rada sa civilnim i političkim sektorima.