Ivanka Mihailović radi kao koordinator programa u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, gde je zadužena za koordinaciju i sprovođenje programa za političko obrazovanje. Počela je raditi u Beogradskom fondu za političku izuzetnost u februaru 2016. godine kao stažista, podržavajući nekoliko aktivnosti Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Nakon toga radila je kao programski asistent na projektima vezanim za političko obrazovanje, rodnu ravnopravnost i uključivanje građana u procese donošenja odluka, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Takođe, od 2016. godine Ivanka je članica organizacionog tima Beogradskog bezbednosnog foruma.
Ivanka Mihailović je diplomirala međunarodne poslove na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.