Иванка Михаиловиќ работи како координатор на програма при Белградскиот фонд за политичка извонредност, каде што е задолжена за координација и спроведување на програмата за политичко образование. Таа започнува да работи во Белградскиот фонд за политичка извонредност во февруари 2016 година како приправник, вклучувајќи се во неколку активности на БФПИ. Дополнително, таа работи како програмски асистент на проекти поврзани со политичко образование, родова еднаквост и вклучување на граѓаните во процесите на донесување одлуки на локално и на национално ниво. Исто така, од 2016 година Иванка е член на организацискиот тим на Белградскиот безбедносен форум (ББФ).