Damir Kapidžić je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gde predaje predmete: Komparativna politika, Postkonfliktna društva i izgradnja države, Vanjskopolitička analiza, Komparativna demokratizacija. Objavio je desetak naučnih i stručnih radova u međunarodnim časopisima, kao i poglavlja knjiga usmerena na demokratiju i institucije u post-konfliktnim društvima, multietničkim državama i ulozi Evropske unije u međunarodnoj zajednici. Kapidžić je angažovan kao saradnik na nekoliko projekata koje sprovode Londonska škola ekonomije, univerziteti u Bazelu, Beogradu, Cirihu, Ljubljani i Zagrebu, Fondacija Friedrich Ebert u BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za sigurnosne studije u Sarajevu.