Armina Galijaš je docent u Centru za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu i gostujući profesor na Fakultetu političkih znanosti Univerziteta u Zagrebu. Studirala je istoriju Istočne i Jugoistočne Evrope, modernu istoriju i ekonomiju na Univerzitetu Ludwig-Maximilians u Minhenu. Dok je bila na Univerzitetu Ludwig-Maximilians, radila je kao akademska saradnica Südost- Instituta u Minhenu (Regensburg). Nakon diplomiranja radila je kao asistent na Odeljenju za istoriju Istočne i Jugoistočne Evrope od 2003. do 2005. Od 2005. do 2011. godine bila je naučni saradnik na Odeljenju za istoriju Istočne Evrope Univerziteta u Beču, gde je i doktorirala istoriju. Njeni istraživački interesi i akademska nastava su usmereni na modernu istoriju jugoistočne Evrope.