Damjan Malbašić je mlađi službenik Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Radi kao organizator događaja i vođa zagovaračkih kampanja.