Дамјан Малбашиќ е помлад соработник во Белградскиот фонд за политичка извонредност. Тој работи како организатор на настани и координатор на кампањи за застапување.