Lura Pollozhani istražuje aktivistivno građanstvo i društvene pokrete u podeljenim društvima. Njena istraživačka interesovanja uključuju građanstvo, participaciju, društvene pokrete, podeljena društva, manjinska prava, JIE i etničke političke partije.