Лура Положани истражува во областите активистичко граѓанство и општествени движења во поделени општества. Нејзините истражувачки интереси вклучуваат државјанство, партиципација, општествени движења, поделени општества, малцински права, Југоисточна Европа и етнички политички партии.