Adriana Zaharijević je viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju (Univerzitet u Beogradu) i docentica za rodne studije na Univerzitetu u Novom Sadu. Zaharijevićeva istraživačka interesovanja razvijala su se po dve ose: prvo, istorija i teorije ženskog pokreta i na Zapadu i na Istoku, posebno u Jugoslaviji i savremenoj Srbiji, sa posebnim naglaskom na antimilitarizmu, antinacionalizmu i, od nedavno, antikapitalizmu; drugo, teorijska i istorijska osnova savremenog neoliberalizma. Objavljuje različite teme unutar političke filozofije (kritika liberalizma, feminističke filozofije i kritika nasilja) i studija angažmana (agencija, prevođenje i kritika kao angažman). Njeni tekstovi prevedeni su na više evropskih jezika. Zaharijevićeva je objavila dve knjige, na srpskom, Postajanje ženom (2010) i Ko je pojedinac? Genealoško propitivanje ideje građanina (2014), a trenutno radi na rukopisu o političkoj filozofiji Judith Butler, fokusirajući se na delatnosti, podnošljivom životi i nenasilju. Redovno iznosi mišljenja u dnevnim i nedeljnim novinama, kao i (inter)nacionalnim akademskim blogovima.