Адријана Захаријевиќ е виш научен соработник на Институтот за филозофија и општествена теорија  при Универзитетот во Белград, и доцент на родовите студии на Универзитетот во Нови Сад. Истражувачките интереси на Захаријевиќ се развиваат во два правци: прво, историја и теории на движењата на жените и на Запад и на Исток, особено во Југославија и современа Србија, со посебен нагласок на антимилитаризмот, антинационализмот и, од скоро, антикапитализам; второ, теоретска и историска основа на современиот неолиберализам. Таа објавува на различни теми во рамките на политичката филозофија (критика на либерализмот, феминистичка филозофија и критика на насилството) и активистички студии (влијание, превод и критика како ангажман). Нејзините текстови се преведени на неколку европски јазици. Захаријевиќ има објавено две книги, и на српски јазик, „Станување жена“ (2010) и „Кој е поединец? – генеалошка истрага за идејата на граѓанинот“ (2014), и во моментов работи на ракопис за политичката филозофија на Џудит Батлер, фокусирајќи се на влијанието, секојдневниот живот и ненасилството. Таа редовно пишува мислења во дневни и неделни весници, како и (интер)национални академски блогови.

CV available here.

Works available here.