Тим

Флориан Бибер

Универзитет во Грац

Емир Вајзовиќ

Универзитет во Сараево

Јелена Васиљевиќ

Универзитет во Белград

Армина Галијаш

Универзитет во Грац

Иван Дамјановски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Биљана Ѓорѓевиќ

Универзитет во Белград

Адриана Захариевиќ

Универзитет во Белград

Зоран Илиевски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

1 2 3