Оваа фаза на истражување ќе се фокусира специјално на мешањето помеѓу демократските иновации и движењата на Западен Балкан, а особено користејќи ги податоците од фазата на квази-експериментирање, што е единствено во Западен Балкан.

Методологија

Демократски иновации во движењата на ЕУ и Западен Балкан:

Фокусирана анализа на уникатни податоци кои произлегуваат од демократските иновации спроведени на локално ниво во Србија.