Ova faza istraživanja fokusiraće se posebno na tok između demokratskih inovacija i pokreta na Zapadnom Balkanu, a posebno na korišćenje podataka iz faze kvazi eksperimenta koja je jedinstvena na ZB.

Metodologija demokratskih inovacija u EU i pokretima na Zapadnom Balkanu:

  • Fokusirana analiza jedinstvenih podataka dobijenih na osnovu demokratskih inovacija koje su primenjene na lokalnom nivou u Srbiji.