Mreža institucija

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Fakultet političkih nauka

Lokacija: Beograd, Srbija

Univerzitet u Gracu, Centar za studije Jugoistočne Evrope

Lokacija: Grac, Austrija

Univerzitet u Torinu, Odeljenje za kulture, politiku i društvo

Lokacija: Torino, Italija

Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Univerzitet svetog Ćirila i Metodija u Skoplju, Pravni fakultet Iustinianus Primus

Lokacija: Skoplje, Republika Makedonija

Beogradski fond za političku izuzetnost

Lokacija: Beograd, Srbija