Мрежа на институции

Институт за филозофија и општествена теорија, Факултет за политички науки

Белград, Србија

Центар за студии на југоисточна Европа – Универзитет во Грац

Грац, Австрија

Универзитет во Торино – Отсек за култура, политика и општество

Торино, Италија

Универзитет во Сараево – Факултет за политички науки

Сараево, Босна и Херцеговина

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Правен Факултет „Јустинијан

Скопје, Република Северна Македонија

Белградски фонд за политичка инвонредност

Белград, Србија