Tim

Stefania Ravazzi

Univerzitet u Torinu

Marko Savković

Beogradski fond za političku izuzetnost

Sead Turčalo

Univerzitet u Sarajevu

Bogdan Urošević

Beogradski fond za političku izuzetnost

Emir Vajzović

Univerzitet u Sarajevu

Jelena Vasiljević

Univerzitet u Beogradu

Adriana Zaharijević

Univerzitet u Beogradu

1 2 3