Тим

Стефанија Раваци

Универзитет во Торино

Валида Реповац Никшиќ

Универзитет во Сараево

Марко Савковиќ

Белградски фонд за политичка извонредност

Сеад Турчало

Универзитет во Сараево

Богдан Урошевиќ

Белградски фонд за политичка извонредност

Ирена Фикет

Универзитет во Белград

Неџма Џанановиќ

Универзитет во Сараево

1 2 3