Tim

Damir Kapidžić

Univerzitet u Sarajevu

Damjan Malbašić

Beogradski fond za političku izuzetnost

Nenad Markovikj

Univerzitet svetog Ćirila i Metodija u Skoplju

Ivanka Mihailović

Beogradski fond za političku izuzetnost

Valida Repovac Nikšić

Univerzitet u Sarajevu

Lura Pollozhani

Univerzitet u Gracu

Gazela Pudar Draško

Univerzitet u Beogradu

Daniela R. Piccio

Univerzitet u Torinu

1 2 3