Тим

Дамир Капиџиќ

Универзитет во Сараево

Лаура Каталди

Универзитет во Торино

Дамјан Малбашиќ

Белградски фонд за политичка извонредност

Ненад Марковиќ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Иванка Михаиловиќ

Белградски фонд за политичка извонредност

Лура Положани

Универзитет во Грац

Газела Пудар Драшко

Универзитет во Белград

Даниела Р. Пичо

Универзитет во Торино

1 2 3