Žan Mone mreža (Jean Monnet Network) – Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu, projekat ima za cilj izgradnju konzorcijuma visokoškolskih ustanova, organizacija civilnog društva i istraživačkih institucija s ciljem istraživanja potencijala inovativnih demokratskih praksi za demokratizaciju društava Zapadnog Balkana, istovremeno premošćujući podelu između akademskog rada o osnovnim demokratskim inicijativama (na ZB) i o institucionalizovanim demokratskim inovacijama koje se praktikuju u mnogim zemljama EU. Žan Mone mreža ima za cilj da pomogne u stvaranju i razvoju konzorcijuma u oblasti demokratizacije kako bi se prikupile informacije, razmenile prakse, izgradilo znanje i promovisale EU integracije.


Rastuća nezainteresovanost građana evropskih društava za učešće u političkom životu putem tradicionalnih instrumenata predstavničke demokratije prouzrokovala je ponovnu zabrinutost EU i njenih država članica za promociju i podsticanje aktivnog građanstva. To je rezultiralo procesom demokratskog inženjeringa inspirisanog principima participativne i deliberativne koncepcije demokratije. Demokratska eksperimentisanja u tom smeru, koja se mogu uočiti u nekim zemljama EU, dovela su do promocije i institucionalizacije demokratskih inovacija (javne rasprave, komšijska veća, porote građana, participativni budžeti itd.). Istovremeno, u postsocijalističkim i postkonfliktnim društvima Zapadnog Balkana, nedostatak demokratske tradicije, efikasnih mehanizama učešća građana i beskrajno produženo pristupanje EU predstavljaju dodatne izazove svakom pokušaju da se smisleno angažuju građani. Štaviše, dok je kriza predstavničke demokratije u EU rezultirala pozivom na veću demokratiju i opipljive napore da se institucionalizuju različite demokratske inovacije u cilju podsticanja efikasnog uključivanja građana, slične akcije su gotovo potpuno odsutne u zemljama ZB. Međutim, u regionu smo nedavno bili svedoci različitih vrsta učešća građana u inicijativama protiv rastućih autoritarnih tendencija. Primeri ovih mobilizacija građana odozdo prema gore variraju od takozvane „živopisne revolucije“ u glavnom gradu Makedonije, Skoplja, do plenuma u ​​Bosni i Hercegovini i širokog spektra građanskih inicijativa na lokalnom nivou u svim zemljama regiona.


Žan Mone projekat Zapadni Balkan fokusira se na istraživanje interakcije između demokratskih inovacija koje se promovišu u zemljama EU i mobilizacije građana odozdo prema gore u zemljama Zapadnog Balkana. Cilj nam je premostiti istraživački jaz između ova dva načina političkog delovanja. Takođe imamo za cilj promociju učešća građana na zapadnom Balkanu kroz inovativne demokratske prakse kao način negovanja političke kulture koja će izgraditi snažnu otpornost građana na rastuće antidemokratske tendencije u regionu.