Prvi događaj projekta bila je trodnevna radionica koja je održana na odeljenju za političke nauke na Pravnom fakultetu „Justinijan I“ kao i GEM klubu u Skoplju, Republika Makedonija. Radionica se sastojala od otvaranja, četiri tematske sesije i javnog događaja. Otvaranje se fokusiralo na predstavljanje koordinatora projekta koji je izneo buduće aktivnosti, vremenski okvir, budžet i obaveze svakog partnera u projektu. Četiri tematske sesije uključivale su teorijske rasprave o konceptima aktivnog građanstva i inovativnih demokratskih praksi. Javni događaj okupio je istraživača sa lokalnim aktivistima koji su direktni učesnici društvenih pokreta protekle decenije u Makedoniji.

Sa 13 učesnika projekta i 17 drugih saradnika, događaj je takođe ugostio nekoliko predavača izvan mreže koji su imali priliku da razmene svoje mišljenje o demokratskim izazovima u regionu. Među njima su Vedran Džihić i Lina Dokuzović iz Centra za napredne studije Sveučilišta u Rijeci, Ioannis Armakolas, vođa programa za Jugoistočnu Europu u ELIAMEP-u, Ana Mata s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Vladimir Vučković iz Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, Crna Gora, Ratislav Dinić iz Udruženja pokreta slobodnih stanara iz Niša, Srbija i Dražana Lepir iz Udruženja „Oštra Nula“ iz Banjaluke, Bosna i Hercegovina.