Članovi srpskog tima objavili su članak u predstojećem posebnom broju „Iliberalna politika u jugoistočnoj Evropi“ časopisa Studije Jugoistočne Evrope i crnomorskog regiona.

Ovaj rad, zasnovan na istraživanju sprovedenom u okviru Jean Monnet Network-a, pruža uporednu analizu karakteristika i kapaciteta društvenih pokreta za borbu protiv neliberalnih tendencija i podsticanja političkih promena u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Polazeći od diskusije o neliberalnim elementima političkih režima u ove dve države, autori pružaju sveobuhvatan pregled progresivnih društvenih pokreta, formiranih i organizovanih kao odgovor na različite autoritarne i nedemokratske tendencije. Oni ukazuju na neke razlike u njihovim principima organizovanja, kovanja koalicije i određivanja pitanja, što može pomoći da se objasni relativni uspeh društvenih pokreta u Severnoj Makedoniji u stvaranju relevantnih političkih rezultata, u poređenju sa slabim političkim uticajem društvenih pokreta u Srbiji.

Link do rada:   https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14683857.2019.1654317