Članice JM-a Jelena Vasiljević, Gazela Pudar Draško i Irena Fiket predstaviće svoj rad Pokretači aktivizma u društvenim pokretima u Srbiji na predstojećoj Međunarodnoj istraživačkoj radionici „Angažovani ili ljuti građani? Političko učešće u postkomunističkoj Evropi “, koje će se održati na Univerzitetu Södertörn, Stokholm, 17. i 18. oktobra 2018. godine. Radionica će obratiti posebnu pažnju na nove oblike participacije građana i pokušaće da odgovori na nekoliko važnih pitanja: Ko učestvuje? Šta odlučuje ljude da učestvuju (na jedan ili različite vidove učestvovanja)? Kakve posledice imaju ovi načini participacije za pojedince i društvo uopšte?