Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје нуди четири независни академски програми по право, политички науки, новинарство и односи со јавност. Образовниот процес се спроведува преку предавања, семинари, работилници, клиники и практична работа. Покрај наставните активности, Правниот факултет е посветен на обезбедување највисок квалитет на истражување во областа на правото, владеењето, политичката теорија, политичките науки, новинарството и односите со јавност. Денес, Правниот факултет „Јустинијан Први“ претставува водечка академска институција во областа на правото, политичките науки, новинарството и односите со јавноста во С. Македонија.